Hiển thị một kết quả duy nhất

25.000.000 
11.490.000 
19.000.000 
29.000.000 
9.900.000 
9.900.000 
9.900.000 
9.500.000 
9.500.000 
9.500.000